Ihmisten kokoisille ideoille!

RIESKA-LEADER RY on maaseudun
kehittämisyhdistys, jonka toiminta-
alueena on 7 kuntaa. Kuusi kuntaa
on Pohjois-Pohjanmaalla (Ylivieska,
Alavieska, Kalajoki, Merijärvi, Sievi ja

Oulainen) ja yksi Keski-Pohjanmaalla

(Kannus)

Etusivulle

Kansainvälinen hanketuki

KANSAINVÄLINEN LEADER-HANKE - HAASTE ja MAHDOLLISUUS;  MIKSI HAKEA?

Kansainvälinen yhteistyö tuo uusia ideoita, uusia markkinoita, uusia kumppaneita sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Vieraiden silmin näkee eri tavoin omia arvoja ja aarteita, osaa ihmetellä ja arvostaa paremmin omaa kulttuuriaan ja osaamistaan. Kumppanuudesta syntyy ystävyys, uusien kulttuurien ja ihmisten tuntemus, uusia elämyksiä, ideoita, jopa innovaatioita. Oma toiminta, oma kylä saa enemmän näkyvyyttä, avautuu uusi ikkuna maailmalle.

 

KUKA VOI HAKEA?

Kansainvälistä hanketta voi toteuttaa maaseudun asukkaiden rekisteröitynyt yhteisö kuten:

 • kyläyhdistykset
 • seurat, klubit
 • yritykset, yritysryhmät
 • käsityöläiset, harrastajat
 • nuorten klubi
 • ikäihmisten yhdistys

KENEN KANSSA?

Kansainvälistä hanketta toteutetaan yhdessä kansainvälisen kumppanin kanssa. EU maa ja siellä Leader-ryhmän alueella toimiva yhdistys, muu yhteisö tai yritys vähintään 2 maata, mieluiten 3, mutta ei liian monta – hankehallinnointi on liian mutkikas.

 • Aiheeseen sopivat kumppanit, joista voi oppia ja joille voi olla opiksi.

MIHIN VOIDAAN HAKEA TUKEA?

Toteuttajilla täytyy olla selkeät ajatukset siitä, mitä hyötyä syntyy hankkeen tuloksena hankkeen kaikille osapuolille. Hankkeen tavoitteet vastaavat todellisia tarpeita. Paikalliset toimijat (asukkaat, yhdistykset, yritykset) tietävät parhaiten, mitä haluaisivat kehittää! Toimenpiteitä kumppanien kanssa voi olla monenlaista:

 • - markkinointiyhteistyö,
 • - tuotteiden tai menetelmien suunnittelua yhdessä
 • - yritysvierailuja,
 • - ideoiden ja osaamisen vaihtoa,
 • - yhteiset tapahtumat ym.

Tärkeintä on: tarpeet ovat paikallislähtöisiä, tulokset lisäävät alueen sosiaalista pääomaa ja ovat hyödyksi alueen kehittämiselle.

 

MITEN TOIMITAAN?

Tärkeintä on tahto ja into!

 • Ensin mietitään mitä tarvitsisi kehittää, mitkä ovat todelliset tarpeet. Täytyy muistaa: kansainvälistyminen ei ole itseisarvo, vaan työväline.
 • Etsitään sopivat yhteistyökumppanit (maat). Kansainvälisessä Leader-hankkeissa tulee vähintään yhden kumppanin olla muualta kuin Suomesta!
 • Rakennetaan yhdessä hankesuunnitelma ja laaditaan yhteistyösopimus. Leader-ryhmä on apuna alusta asti!
 • Tarvittaessa tehdään esiselvityshanke, jossa tutkitaan mahdollisen kv-hankkeen toteutattavuutta, suunnitellaan vastinhankkeet ja solmitaan sekä allekirjoitetaan aiesopimukset.
 • Kansainvälisen hankkeen hakumenettely ja kaavakkeet ovat samat kuin paikallisissakin hankkeissa.

RAHOITUSTUKI

Kansainväliselle kehittämishankkeille voidaan myöntää tukea enintään 90 % hyväksyttävistä kustannuksista.
Yritysryhmän kehittämishankkeelle voi saada 75 % tukea. Ryhmässä tulee olla vähintään kolme yritystä.
Yksittäinen yritys voi kansainvälistyä esim. etsimällä uusia asiakkaita osallistumalla messuille ulkomailla. Tällöin tuki on 50 %.


MITÄ EI...

Kansainvälistä hanketta suunnitellessa kannattaa välttää seuraavat asiat:

 • - ei pelkkää kulttuurivaihtoa, tutustumismatkoja
 • - ei vanhaa, jo tehtyä
 • - ei EU:n ulkopuolelle (poikkeuksia on)
 • - ei mille tahansa alueelle (oltava Leader-alue)
Facebook
Rieska-Leader - Uutiset - RSS
Tulosta tämä sivu