Ihmisten kokoisille ideoille!

RIESKA-LEADER RY on maaseudun
kehittämisyhdistys, jonka toiminta-
alueena on 7 kuntaa. Kuusi kuntaa
on Pohjois-Pohjanmaalla (Ylivieska,
Alavieska, Kalajoki, Merijärvi, Sievi ja

Oulainen) ja yksi Keski-Pohjanmaalla

(Kannus)

Etusivulle

Ensimmäinen askel: Kv-hankkeen logiikka

 

Tässä osiossa on lyhyt yhteenveto kv-hankkeen tärkeimmistä elementteistä. Työkalupakin muissa artikkeleissa löydät tarkat selostukset, säännöt ja ohjeet kv-hankkeen suunnitteluun. Tutustu niihin ennen kv-hankkeen rakentamista.

 

Kansainvälinen hanke periaatteessa on hyvin samanlainen kuin paikallinen kehittämishanke, paitsi että kv-hankkeeseen tarvitaan ulkomainen kumppani. Toimenpiteet suunnitellaan ja toteutetaan kumppanin kanssa yhdessä ja tehdään siitä yhteistyösopimus. Kv-hankkeen suunnittelu ja rakentelu vaatii hieman enemmän aikaa, kuin paikallinen hanke, koska kumppanien etsiminen ja heidän kanssa asioista sopiminen saattaa kestää pitempään.

 

 

Kumppani(t) Suomen ulkopuolelta (partners, lead partner)

Tärkeää muistaa, että kumppanin täytyy sijaita Euroopassa sellaisella alueella, jossa on Leader-toimintaryhmää tai Leader-tyyppistä toimintaa. Hankkeessa voi olla mukana useampi maa, mutta enemmän kuin 3 maata, ei ole suositeltavaa, koska hankkeen hallinnointi käy liian raskaaksi.Kumppanuuden rakentamisessa Leader-ryhmät voivat olla vetäjänä tai voivat olla taustatukena paikallisille toimijoille. Kumppanuudesta on valittava yksi taho, joka vastaa koko yhetistyön koordinoinnista (päähakija = lead partner). Tämä taho on yleensä hankkeen aloitteentekijä, useimmiten Leader-ryhmä.

 

Hankesuunnitelma (project plan) ja yhteinen toimi (joint action)

Kun kumppani(t) on löytynyt ja yhteinen kehittämisidea on selvillä, alkaa hankesuunnitelman laatiminen. Hankesuunnitelman runko on samanlainen, kuin paikallisessa hankkeessa, mutta tässä toimenpiteet ovat yhteiset (Yhteinen Toimi = Joint action) kumppanin kanssa.

 

Yhteistyösopimus (cooperation agreement)

Kun yhdessä suunniteltu hankesuunnitelma on valmis, laaditaan yhteistyösopimus, jossa allekirjoittavat osapuolet sitoutuvat hankesuunnitelman toteuttamiseen. Sopimuksen allekirjoittavat toimijoiden lisäksi myös Leader-toimintaryhmien edustajat. Rahoitusta haetaan kunkin kumppanin omalla alueella, omien Leader-hakumenetelmien mukaisesti.

 

Kv-yhteistyön tavoite

Kv-hankkeita toteutetaan Manner-Suomen Maaseudun Kehittämisohjelman 421 toimenpiteenä. Tämän toimenpiteen tavoitteena on yhteistyön lisäämisen, konkreettisten yhteishankkeiden ja toimien toteuttamisen sekä kansainvälisten ja alueidenvälisten yhteistyöverkkojen luomisen kautta tuoda lisäarvoa maaseutualueilleja lisätä kansainvälistä osaamista.

 

1. Rahoitettavien toimien kautta tulee lisätä maaseudun ihmisten ja yrittäjienkansainvälisiä taitoja ja osaamista.

 

2. Kansainvälisten hankkeiden tulee olla paikallisten toimintaryhmien strategioidenmukaisia ja on erityisen tärkeää, että ne tuovat lisäarvoa mukana oleville alueille.

 

Hankkeita rahoitettaessa painotetaan hankkeita, joiden tavoitteena on löytää uusia ideoita ja ratkaisuja oman alueen kehittämisessä esiin tulleisiin ongelmiin sekä luoda uutta ja uudenlaista yhteistyötä erimaaseutualueiden välillä. Näin luodaan edellytyksiä maaseudun elinkeino- ja työllisyysmahdollisuuksien lisäämiselle.

Facebook
Rieska-Leader - Uutiset - RSS
Tulosta tämä sivu