Ihmisten kokoisille ideoille!

RIESKA-LEADER RY on maaseudun
kehittämisyhdistys, jonka toiminta-
alueena on 7 kuntaa. Kuusi kuntaa
on Pohjois-Pohjanmaalla (Ylivieska,
Alavieska, Kalajoki, Merijärvi, Sievi ja

Oulainen) ja yksi Keski-Pohjanmaalla

(Kannus)

Etusivulle

Hankkeen rahoitussuunnitelma       

 

Kansainvälistä hanketta rakentaessa budjetti on suunniteltava erityisen huolellisesti. Tähän olemme koonneet viralliset ohjeet ja säännöt, jotka ovat huomioitava hankkeen budjetin suunnittelussa. 

 

Komission asetus 1974/2006, 39 artikla3.

Asetuksen (EY) N:o 1698/2005 65 begin_of_the_skype_highlighting   vbbartiklan mukaista tukea voidaan myöntää ainoastaan yhteisestä toimesta aiheutuviin menoihin, yhteisten rakenteiden ylläpitämiseen ja valmistelevaan tekniseen apuun.Toiminnan edistämisestä aiheutuviin menoihin voidaan maksaa tukea kaikilla alueilla, joita yhteistyö koskee. Toiminnan edistäminen on koordinoivan tahon tehtävä. Hankkeen koordinoimiseksi katsotaan hankkeen toteuttamiseen liittyvät koordinointitehtävät (kumppanien tapaaminen, koordinoivanryhmän hallinnolliset ja rahoitukselliset tehtävät koordinaattorina,yhteistyösopimuksen oikeudellinen määrittely).

 

Esimerkkinä kehittämishankkeena toteutettavan kv-hankkeen hyväksyttävät kustannukset

Tukea voidaan myöntää seuraaviin kehittämishankkeesta aiheutuviinvälttämättömiin hyväksyttäviin kustannuksiin:

1) palkkaus- ja palkkiokustannuksiin ja niihin liittyviin lakisääteisiinkustannuksiin lukuun ottamatta luontaisetuina suoritettavia kustannuksia;

2) matkakustannuksiin;

3) ostopalveluiden hankintaan;

4) vuokrakustannuksiin;

5) muihin kehittämishankkeen toteuttamisesta aiheutuneisiin kuluihin ja tavanomaisiin yleiskustannuksiin käyttöomaisuuden hankintaa lukuunottamatta.

 

Ulkomaan matkasta aiheutuvat kustannukset voivat olla hyväksyttäviä vain, jos:

1) matkakustannukset liittyvät paikallisen toimintaryhmän rahoituskiintiöstä rahoitettuunkansainväliseen hankkeeseen tai hankkeen toteuttaminen sitä edellyttää taikkamatkoihin on muu erityisen painava peruste; ja

2) matkan perusteltu syy ja kustannukset on sisällytetty hankesuunnitelmaan sekä siitä aiheutuvien kustannusten osuus hankkeen kustannuksista on osoitettu suunnitelmassa erikseen.

 

Luontoissuoritukset ovat hyväksyttäviä kustannuksia lukuun ottamatta 7 §:n 1 momentin 9kohdassa ja 8 §:ssä tarkoitettua toimintaa.

 

Tukea ei myönnetä seuraaviin kustannuksiin:

ruokailukustannuksiin, jollei ole kyse kansainväliseen hankkeeseen liittyvästä tilaisuudesta, johon osallistuneet ovat pääosin muita kuin Suomen kansalaisia.

 

Enimmäistukitasot KV-hankkeissa

Yleishyödyllisille kehittämishankkeille tai elinkeinojen kehittämishankkeille voidaan myöntää tukea enintään 90%. Tuki voi olla kuitenkin 100%, jos kyseessä on

- alueiden välisten tai kansainvälisten esiselvityshanke tai toteuttavuustutkimus,

- tai kehittämishanke, joiden tavoitteena on selvittää, arvioida ja yhteensovittaa yritystoiminnan yleisiä toimiala- tai tuontantosuuntakohtaisia toimintaedellytyksiä.

 

Yleishyödylliselle investointihankkeell tuki on 75 % tai jos tuen hakijana on julkisoikeudellinen yhteisö, niin tuki, kunnan oma rahoitus mukaan lukien, on 100 %

 

Koulutushanke 90 %  tai

Koulutus- tai tiedonvälityshanke 100 %

 

Koordinointihanke

- koordinointi 100 %

- alahankkeet: kehittäminen 90 %, investointi 75 %

 

Kv-hankkeen koko

"Tukea voidaan myöntää toimintaryhmän rahoituskiintiöstä rahoitettavaan paikalliseen, alueiden väliseen tai kansainväliseen hankkeeseen enintään 150 000 euroa muu julkinen rahoitus mukaan lukien. Kansainvälisessä hankkeessa Suomen osuus kansallisen tuen määrästä muu julkinen rahoitus mukaan lukien voi olla enintään150 000 euroa toimintaryhmää kohden."

Facebook
Rieska-Leader - Uutiset - RSS
Tulosta tämä sivu