Ihmisten kokoisille ideoille!

RIESKA-LEADER RY on maaseudun
kehittämisyhdistys, jonka toiminta-
alueena on 7 kuntaa. Kuusi kuntaa
on Pohjois-Pohjanmaalla (Ylivieska,
Alavieska, Kalajoki, Merijärvi, Sievi ja

Oulainen) ja yksi Keski-Pohjanmaalla

(Kannus)

Etusivulle

Yhteinen toimi (joint action)

 

Yhteinen toimi (joint action) on kv-hankkeen yksi merkittävin ominaisuus. Lyhyesti sanoen, yhteinen toimi on tukikelpoisten toimenpiteiden joukko, joita kumppanit suorittavat yhdessä.

 

Komission kv-ohje määrittälee näin:

"Yhteistyöhanke on konkreettinen toimi, johon sisältyy alueille hyötyä tuottavia, selvästi määriteltyjä suoritteita. Toimi on "yhteinen" siinä mielessä, että setoteutetaan yhdessä. Yhteinen toimi voi sisältää koko joukon toimintoja, jotka ovat tukikelpoisia Leader-menetelmällä toteutetun toimintalinjan tai toimintalinjojen mukaisesti. Rahoituskelpoisia voivat olla myös yhteiset toimet, joiden tarkoituksena on valmiuksien kehittäminen tai paikalliseen kehittämiseen liittyvien kokemusten siirtäminen esimerkiksi tuottamalla yhteisiä julkaisuja tai järjestämällä koulutusseminaareja tai ohjelmajohdolle tai -henkilöstölle tarkoitettuja vaihtoja, jotka johtavat yhteisten menetelmien tai työskentelytapojen käyttöönottoon tai yhteisen tai koordinoidun kehittämistyön suunnitteluun."

 

 

Yhteisen toimen ohella hankkeessa voi toteuttaa myös aiheeseen liittyviä pieniä paikallisia toimenpiteitä (local action), joita suoritetaan vain paikallisesti, ilman kumppaneita.

Facebook
Rieska-Leader - Uutiset - RSS
Tulosta tämä sivu