Ihmisten kokoisille ideoille!

RIESKA-LEADER RY on maaseudun
kehittämisyhdistys, jonka toiminta-
alueena on 7 kuntaa. Kuusi kuntaa
on Pohjois-Pohjanmaalla (Ylivieska,
Alavieska, Kalajoki, Merijärvi, Sievi ja

Oulainen) ja yksi Keski-Pohjanmaalla

(Kannus)

Etusivulle

Kuinka hankeprosessi käynnistetään

Tukea haetaan aina tiettyyn rajattuun kehittämistarpeeseen tai toimenpiteeseen.

Kun sinulla on idea hankkeeksi, otathan yhteyttä Rieska-Leaderin toimistoon, niin voimme keskustella hankkeen soveltuvuudesta kehittämisohjelmaamme sekä mitä lisätietoja, liitteitä, tms. tarvitaan. Näin vältyt usein turhan työn tekemiseltä!

 

Kannattaa lähestyä alustavaa hankeideaa myös seuraavien peruskysymysten avulla:

 

- Mistä hanke sai alkunsa? Mitkä ovat sen taustat ja lähtötilanne?

- Ketkä ovat hankkeen tai toimenpiteen kohderyhmät ja hyödynsaajat?

- Käytännön toteutus, mihin raha käytetään? Mitä, kuka, missä, milloin, kenen kanssa hankkeessa tehdään?

- Hankkeen aikataulu, milloin toimenpiteet alkavat ja päättyvät? Miten hanke etenee, välietapit?

- Mitä hankkeessa halutaan saada aikaan? Mitkä ovat hankkeen näkyvät tulokset? Mitä jää jäljelle hankkeen päätyttyä? 

- Hankkeen kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma. Mikä maksaa, miten paljon se maksaa? Mistä koostuu hankkeen yksityisrahoitus?

- Hankkeen riskit ja oletukset, mikä voi mennä pieleen ja miksi? Miten nämä voi välttää?

 

Hankkeesta on hyvä koostaa hankekuvaus esimerkiksi näiden kysymysten tai valmiin hankesuunnitelmapohjan avulla.
Alla myös hankesuunnitelmalomakkeemme avuksesi!

 

HANKESUUNNITELMA

 

HANKEKUVAUKSEN KÄYTTÖTARKOITUS Tätä hankekuvauslomaketta käytetään hankkeen sisällön esittelyyn rahoitushakemuksen lisäksi. Jos hankkeesta tehdään erillinen hankesuunnitelma, tätä lomaketta voidaan käyttää hankesuunnitelman sisällysluettelon tarkistuslistana (vastataan kaikkiin lomakkeessa esitettyihin kysymyksiin). Rahoituspäätöstä tehtäessä tämä lomake toimii päätöksenteon pohjana, joten sen täyttämiseen kannattaa paneutua. Lomake täytetään vastaamalla lihavoinnilla merkittyihin kysymyksiin.

 

HANKKEEN NIMI Nimi on tärkeä. Ytimekäs ja kuvaava on paras!

 

HANKKEEN TAUSTA JA TARVE Taustojen ja lähtötilanteen kuvaus. Mistä hanke sai alkunsa? Miten päästiin alkuun?

 

HANKKEEN KOHDERYHMÄT JA HYÖDYNSAAJAT Varsinainen kohderyhmä ja muut hankkeesta hyötyvät. Ketä hanke hyödyttää heti? Ketä hanke hyödyttää hankkeen päättymisen jälkeen?

 

HANKKEEN TOTEUTUS Mihin raha käytännössä käytetään? Mitä, kuka, missä, milloin, kenen kanssa hankkeessa tehdään?

 

HANKKEEN AIKATAULU Milloin hanke alkaa ja päättyy? Välietapit kuukausitasolla. Mitä tehdään esim. ensimmäisen puolen vuoden aikana?

 

HANKKEEN TAVOITTEET ja TULOSODOTUKSET Mitä hankkeessa halutaan saadaan aikaan? Mitkä ovat hankkeen näkyvät tulokset (työpaikat, uudet yritykset, jne)? Mitä jää jäljelle hankkeen päätyttyä? Tähän tiivistelmä Leader-tukihakemuksen indikaattorilomakkeessa esitetyistä tavoitteista tai viittaus indikaattorilomakkeeseen.

 

HANKKEEN BUDJETTI JA RAHOITUSSUUNNITELMA (menot ja tulot) Mikä maksaa, miten paljon se maksaa ja kuka maksaa? Tähän erittely / tarkennus Leader-tukihakemukseen tehdystä kustannusarvioista ja rahoitussuunnitelmasta.

 

HANKKEEN RISKIT JA OLETUKSET Mikä voi mennä pieleen ja miksi?

 

LIITTEET Ovatko kaikki tarvittavat liitteet mukana? Kartat, rakennuspiirustukset, talkootyösuunnitelma, hakijan taloustiedot, hakijan verotustiedot, indikaattorilomake? Liitteitä tarvitaan aina!

 

Facebook
Rieska-Leader - Uutiset - RSS
Tulosta tämä sivu