Ihmisten kokoisille ideoille!

RIESKA-LEADER RY on maaseudun
kehittämisyhdistys, jonka toiminta-
alueena on 7 kuntaa. Kuusi kuntaa
on Pohjois-Pohjanmaalla (Ylivieska,
Alavieska, Kalajoki, Merijärvi, Sievi ja

Oulainen) ja yksi Keski-Pohjanmaalla

(Kannus)

Etusivulle

Kilpailuttaminen

Kehittämis- ja investointihankkeissa tulee tavara/palvelu kilpailuttaa, eli tehdä selvitys hintatasosta hankinnan suuruuden mukaan

- yli 60 000 €, julkisista hankinnoista annetun lain (1397/2016) mukainen hankintapäätös (alla linkki Hilmaan!)

- yli 2 500 €, tarjousten pyytäminen (3 tarjousta)

- yli 500 €, selvitys tavanomaisesta hintatasosta paikkakunnalla (voi selvittää puhelinsoitoilla, mainonnan perusteella)

 

Maksatuksissa kilpailuttaminen suositellaan todennettavan liitteellä F (täytä excel-taulukko).

 

Hankinnoissa tulee muun muassa ottaa huomioon:

- hankintailmoituksen sisältö (tarjoajien soveltuvuusehtojen asettaminen, tarjoajien valintaperusteet)

- tarjouspyynnön sisältö (hankinnan kohteen määrittely, valintakriteerien käyttö, sopimusehdot tarjouspyynnössä)

- tarjousten arviointi, valinta ja päätöksen perustelu

Lisätietoa hankinnoista, soveltamisaloista (kynnysarvot, kilpailuttamisvelvollisuus, suorahankinnat) saat HILMA:sta http://www.hankintailmoitukset.fi/fi/

Facebook
Rieska-Leader - Uutiset - RSS
Tulosta tämä sivu