Ihmisten kokoisille ideoille!

RIESKA-LEADER RY on maaseudun
kehittämisyhdistys, jonka toiminta-
alueena on 7 kuntaa. Kuusi kuntaa
on Pohjois-Pohjanmaalla (Ylivieska,
Alavieska, Kalajoki, Merijärvi, Sievi ja

Oulainen) ja yksi Keski-Pohjanmaalla

(Kannus)

Etusivulle

Rieska-Leader ry:n valintakriteerit ja rahoituslinjaukset 2014-2020

Valintakriteerit

Kaikkien hankkeiden tulee täyttää kaikki pakolliset kriteerit ja lisäksi mahdollisimman monta kyseisen hanketyypin kriteeriä.

 

Rieska-Leader ry:n hallituksen linjaukset:

 

Kyläkirjat, sukukirjat, historiikit (hallituksen linjaus 4.2.2016):

Tällä ohjelmakaudella ei pääsääntöisesti rahoiteta historiikkejä, kyläkirjoja tai sukukirjoja.

Edellä mainittujen teosten kulut saadaan katettua niistä saatavalla tuloilla. 

 
Halli-investoinnit & -rakentamiset (hallituksen linjaus 24.2.2016):

Tällä ohjelmakaudella ei pääsääntöisesti rahoiteta tavanomaisia halli-investointeja.

Ainoastaan sellaisissa tapauksissa, joissa on löydettävissä täysin uutta toimintaa tai uusia työpaikkoja, säilytettävien lisäksi, saatetaan kyseinen investointi käsitellä hallituksessa.

 

Julkisten toimijoiden investointihankkeet (hallituksen linjaus 24.2.2017):

Tukiprosentti julkisten toimijoiden yleishyödyllisissä investointihankkeissa on 50 %, erityisesti lapsiin ja nuoriin kohdistuvissa hankkeissa 75 %.

 
Yleishyödyllisten kehittämishankkeiden pituus (hallituksen linjaus 22.3.2017):

Useamma vuoden kestävät kehittämishankkeet rahoitetaan pääsääntöisesti yksivuotisina. Tulosten perusteella hankkeen rahoitusta voidaan jatkaa optiovuodella. Tämä vaatii uuden käsittelyn Rieska-Leaderin hallituksessa.

 
Yleishyödyllisten hankkeiden tuen enimmäismäärä (hallituksen linjaus 22.3.2017):

Yleishyödyllisiin hankkeisiin (kehittäminen ja investointi) myönnetään tukea enintään 100 000 €. Vain erityisestä, hyvin perustellusta, syystä tästä voidaan poiketa.

 

Tapahtumien järjestämiseen haettavat yleishyödylliset kehittämishankkeet (hallituksen linjaus 23.5.2017):

Tapahtumien järjestämiseen haettavissa kehittämishankkeissa on jatkossa erityisesti huomioitava, että tapahtumalla on jatkuvuutta myös ilman hankerahoitusta. Leader-rahoitusta ei myönnetä hankkeille pelkästään pienentämään järjestäjän taloudellista riskiä.

 

Julkisten toimijoiden kehittämishankkeet (hallituksen linjaus 2.10.2018):

Julkistenkin toimijoiden yleishyödyllisissä kehittämishankkeissa jatkossa tuen osuus on 80 % ja vain erityisestä syystä/lapsiin ja nuoriin kohdistuvana, voidaan käyttää tukena 90 %.

Yleishyödylliset investoinnit / vuokrasopimukset (hallituksen linjaus 20.3.2019):

Yleishyödyllisiin investointihankkeisiin liittyvät kiinteistön-, maan- tms. vuokrasopimukset tulee olla määräaikaisia, vähintään 10 vuodeksi tehtyjä ilman irtisanomismahdollisuutta. Tällä taataan tuettujen kohteiden pysyvyys riittävän kauan ilman takaisinperintöjä.

 

Yleishtyödylliset kehittämishankkeet / Palkkakustannukset (hallituksen linjaus 27.1.2021):

Useamman vuoden kestävissä yleishyödyllisissä kehittämishankkeissa hyväksytään palkkakustannuksiin max. 1 htv.

Facebook
Rieska-Leader - Uutiset - RSS
Tulosta tämä sivu